Pre-Enrollment for the 2018-2019 School Year is Now Ready - article thumnail image

Pre-Enrollment for the 2018-2019 School Year is Now Ready

Pre-Enrollment began February 28, 2018.  Hours for registration are 9:00am-2:00pm.  Spanish interpretation is available between 9:00-11:00.  Vietnamese interpretation is between 12:30-2:00.  If you need assistance outside of the before mentioned hours, please call to make an appointment (714)663-6484.

If the student will be new to GGUSD, please visit the district website (ggusd.us) and complete the online registration prior to visiting the school site.

All families will need the following:

Brith Certificate

Immunization Records

2 Proofs of Address

 

Thời gian đăng ký nhập học trước cho niên khóa 2018-2019  sẽ được bắt đầu ngày Thứ Tư, 28 Tháng Hai, 2018.

Giờ để quý vị đến đăng ký cho con em từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều.

Riêng giờ đăng ký cho các quý vị phụ huynh nói tiếng Việt sẽ từ 12:30 trưa đến 2:00 chiều.

Ngoài những giờ kể trên, nếu quý vị cần sự giúp đỡ xin điện thoại liên lạc để lấy hẹn trước, số điện thoại: (714) 663-6484.

Nếu các con em quý vị là những học sinh mới của học khu Garden Grove, xin vào trang nhà của học khu Garden Grove (www.ggusd.us) và hoàn tất những thủ tục đăng ký trên mạng trước khi quý vị đến viếng thăm trường tiểu học Stanley chúng tôi.

Nên nhớ những hồ sơ cần thiết sau đây khi đăng ký học cho các con em quý vị:

Giấy khai sinh (Birth Certificate).

Bản báo cáo chủng ngừa (Immunization Records).

2 giấy chứng minh địa chỉ  hiện tại (2 Proofs of Address).